Ceník

Ceník zdravotních výkonů

      provedených lékařem na žádost pacienta, organizace nebo jiné právnické osoby, které nehradí zdravotní pojišťovna

komplexní vyšetření plicním lékařem (klinické vyšetření, spirometrie, bodypletysmografie, plicní difuze) 

.

1500 Kč

kontrolní vyšetření plicním lékařem (klinické vyšetření, spirometrie) 


500 Kč

funkční vyšetření plic                 .spirometrie                                250 Kč                                                            .bodypletysmografie                 700 Kč                                                            .plicní difuze                              500 Kč                                                            .impulsní oscilometrie             450 Kč                                                            .FeNO                                          500 Kč                                                            .vyšetření poruch spánku      1500 Kč                             


PEP test


1000 Kč

výpis z dokumentace (dle časové náročnosti)


300-600 Kč 

výšetření pro cestu do zahraničí 


400 Kč

zpráva pro policii, soudy apod.


300 Kč

potvrzení o zdravotním stavu pro zaměstnavatele

.

400 Kč

vyšetření pro zdravotní průkaz


400 Kč

lázně na žádost pacienta


500 Kč

k úkonům hrazeným ze zdravotního pojištění týkajích se vyšetření poruch spánku účtujeme za použití nosních brýlí a baterií 200 Kč a za vydání FeNO analyzátoru 100 Kč