Ceník

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

komplexní vyšetření plicním lékařem (klinické vyšetření, spirometrie, bodypletysmografie, plicní difuze) 

.

1500 Kč

kontrolní vyšetření plicním lékařem (klinické vyšetření, spirometrie) 


500 Kč

funkční vyšetření plic                 .spirometrie                                250 Kč                                                            .bodypletysmografie                 700 Kč                                                            .plicní difuze                              500 Kč                                                            .FeNO                                          500 Kč                                                            .vyšetření poruch spánku      1500 Kč                             


výpis z dokumentace (dle časové náročnosti)


300-600 Kč 

lázně na žádost pacienta


500 Kč

k úkonům hrazeným ze zdravotního pojištění týkajích se vyšetření poruch spánku účtujeme za použití nosních brýlí a baterií 200 Kč a za vydání FeNO analyzátoru 100 Kč