Alveolus

Co nabízíme

Naším cílem je osobní, vstřícný a individuální přístup ke klientům.

Poskytujeme komplexní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů

 s plicním onemocněním.Používáme tyto diagnostické metody:

 • spirometrie
 • bodypletysmografie
 • měření plicní difuze /transferfaktoru/
 • měření odporu dýchacích cest
 • měření síly dýchacích svalů
 • impulsní oscilometrie
 • FENO
 • bronchomotorické testy
 • oxymetrie
 • ve spolupráci se EUC klinikou Rtg srdce a plic 
 • screeningové vyšetření poruch spánku