Alveolus

Co nabízíme

Naším cílem je osobní, vstřícný a individuální přístup ke klientům.

Poskytujeme komplexní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů

 s plicním onemocněním.Používáme tyto diagnostické metody:

  • spirometrie
  • bodypletysmografie
  • měření plicní difuze /transferfaktoru/
  • měření odporu dýchacích cest
  • měření síly dýchacích svalů
  • FENO
  • bronchomotorické testy
  • oxymetrie
  • ve spolupráci se EUC klinikou Rtg srdce a plic 
  • screeningové vyšetření poruch spánku